ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 เมษายน 2560

รางวัลที่ 1
816729

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
766973

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
241807

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
40

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 เมษายน 2560

รางวัลที่ 1
392785

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
020057

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
500709

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
80

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มีนาคม 2560

รางวัลที่ 1
273863

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
324918

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
694941

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
92

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 มีนาคม 2560

รางวัลที่ 1
978453

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
450560

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
052577

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
78

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลที่ 1
229116

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
128464

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
375953

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
14

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลที่ 1
054672

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
066807

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
426628

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
42

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 17 มกราคม 2560

รางวัลที่ 1
145157

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
511663

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
516836

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
25

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2559

รางวัลที่ 1
377712

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
304890

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
477769

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
46

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2559

รางวัลที่ 1
435286

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
366596

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
199716

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
35

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2559

รางวัลที่ 1
086069

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
513873

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
148450

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
77

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

รางวัลที่ 1
858383

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
040682

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
558570

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
44

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

รางวัลที่ 1
785438

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
824976

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
038752

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
86

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2559

รางวัลที่ 1
571947

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
692885

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
032587

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
98

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2559

รางวัลที่ 1
887102

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
194280

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
017458

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
33

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กันยายน 2559

รางวัลที่ 1
240650

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
493583

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
043160

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
42

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กันยายน 2559

รางวัลที่ 1
638684

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
334335

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
630669

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
62

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2559

รางวัลที่ 1
254004

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
366966

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
596631

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
33

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2559

รางวัลที่ 1
272932

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
538983

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
472871

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
57

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กรกฏาคม 2559

รางวัลที่ 1
449764

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
552734

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
158925

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
55

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กรกฏาคม 2559

รางวัลที่ 1
082460

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
169609

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
173302

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
53

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2559

รางวัลที่ 1
073816

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
251804

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
321749

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
79

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2559

รางวัลที่ 1
511825

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
111775

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
880937

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
14

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

รางวัลที่ 1
141737

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
382975

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
087268

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
98

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

รางวัลที่ 1
399459

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
238403

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
046671

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
02

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 เมษายน 2559

รางวัลที่ 1
221609

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
008228

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
507523

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
87

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 เมษายน 2559

รางวัลที่ 1
066720

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
390546

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
285852

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
92

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มีนาคม 2559

รางวัลที่ 1
134918

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
855877

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
004973

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
32

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 มีนาคม 2559

รางวัลที่ 1
439686

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
426530

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
155743

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
06

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

รางวัลที่ 1
356364

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
312699

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
309535

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
98

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

รางวัลที่ 1
927800

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
625999

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
054076

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
09

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 17 มกราคม 2559

รางวัลที่ 1
304371

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
031532

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
743786

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
50

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2558

รางวัลที่ 1
008217

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
246264

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
596895

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
02

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 17 ธันวาคม 2558

รางวัลที่ 1
930255

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
140250

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
094638

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
08

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2558

รางวัลที่ 1
915350

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
181238

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
175714

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
78

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

รางวัลที่ 1
795283

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
028241

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
643802

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
03

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

รางวัลที่ 1
361211

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
106757

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
166473

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
45

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2558

รางวัลที่ 1
968630

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
134457

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
054412

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
62

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2558

รางวัลที่ 1
594825

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
175918

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
440799

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
07

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กันยายน 2558

รางวัลที่ 1
743148

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
209435

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
084375

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
06

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กันยายน 2558

รางวัลที่ 1
021094

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
260403

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
068819

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
89

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2558

รางวัลที่ 1
033363

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
227624648781

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
40

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2558

รางวัลที่ 1
518677

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
333598648889

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
53

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กรกฏาคม 2558

รางวัลที่ 1
121507

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
294461761830

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
49

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กรกฏาคม 2558

รางวัลที่ 1
759049

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
081565567814

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
26

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2558

รางวัลที่ 1
644742

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
253386429532

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
05

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 2 มิถุนายน 2558

รางวัลที่ 1
388881

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
314700876969

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
ุ65

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2558

รางวัลที่ 1
011421

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
484799851928

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
38

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2558

รางวัลที่ 1
543466

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
163195366818

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
30

รางวัลละ 1,000 บาท

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ