ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กรกฏาคม 2561

รางวัลที่ 1
596324

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
403530

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
138362

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
27

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กรกฏาคม 2561

รางวัลที่ 1
963623

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
429901

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
210217

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
83

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2561

รางวัลที่ 1
223131

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
432507

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
132868

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
46

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2561

รางวัลที่ 1
988117

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
310553

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
248650

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
95

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

รางวัลที่ 1
075629

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
130357

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
047506

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
20

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

รางวัลที่ 1
248038

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
527980

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
225602

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
85

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 เมษายน 2561

รางวัลที่ 1
739229

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
273654

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
076526

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
60

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 เมษายน 2561

รางวัลที่ 1
412073

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
131787

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
638924

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
85

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มีนาคม 2561

รางวัลที่ 1
218559

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
064720

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
205489

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
82

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 2 มีนาคม 2561

รางวัลที่ 1
759415

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
318870

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
589723

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
29

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

รางวัลที่ 1
309915

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
007388

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
230748

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
39

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

รางวัลที่ 1
026853

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
106947

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
181519

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
31

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 17 มกราคม 2561

รางวัลที่ 1
203823

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
624799

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
236397

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
50

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2560

รางวัลที่ 1
911234

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
373495

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
504953

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
98

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2560

รางวัลที่ 1
955596

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
616836

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
290938

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
89

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2560

รางวัลที่ 1
451005

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
303626

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
257601

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
33

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

รางวัลที่ 1
292391

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
831961

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
477628

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
98

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

รางวัลที่ 1
533726

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
165425

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
036485

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
85

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2560

รางวัลที่ 1
413494

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
180971

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
128287

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
86

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2560

รางวัลที่ 1
880714

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
611726

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
462952

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
52

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กันยายน 2560

รางวัลที่ 1
170143

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
172647

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
340388

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
71

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กันยายน 2560

รางวัลที่ 1
143224

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
345679

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
195278

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
65

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2560

รางวัลที่ 1
715431

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
115302

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
253945

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
37

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2560

รางวัลที่ 1
756519

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
061386

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
787989

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
36

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กรกฏาคม 2560

รางวัลที่ 1
820327

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
584835

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
390823

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
87

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กรกฏาคม 2560

รางวัลที่ 1
112360

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
226489

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
005688

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
26

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2560

รางวัลที่ 1
943142

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
626878

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
373740

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
47

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2560

รางวัลที่ 1
053630

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
121218

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
581881

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
61

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

รางวัลที่ 1
454891

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
008396

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
490603

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
53

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

รางวัลที่ 1
008656

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
573949

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
773923

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
35

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 เมษายน 2560

รางวัลที่ 1
816729

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
766973

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
241807

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
40

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 เมษายน 2560

รางวัลที่ 1
392785

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
020057

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
500709

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
80

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มีนาคม 2560

รางวัลที่ 1
273863

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
324918

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
694941

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
92

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 มีนาคม 2560

รางวัลที่ 1
978453

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
450560

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
052577

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
78

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลที่ 1
229116

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
128464

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
375953

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
14

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลที่ 1
054672

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
066807

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
426628

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
42

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 17 มกราคม 2560

รางวัลที่ 1
145157

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
511663

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
516836

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
25

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2559

รางวัลที่ 1
377712

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
304890

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
477769

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
46

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2559

รางวัลที่ 1
435286

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
366596

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
199716

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
35

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2559

รางวัลที่ 1
086069

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
513873

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
148450

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
77

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

รางวัลที่ 1
858383

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
040682

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
558570

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
44

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

รางวัลที่ 1
785438

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
824976

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
038752

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
86

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2559

รางวัลที่ 1
571947

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
692885

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
032587

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
98

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2559

รางวัลที่ 1
887102

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
194280

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
017458

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
33

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กันยายน 2559

รางวัลที่ 1
240650

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
493583

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
043160

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
42

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กันยายน 2559

รางวัลที่ 1
638684

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
334335

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
630669

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
62

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2559

รางวัลที่ 1
254004

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
366966

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
596631

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
33

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2559

รางวัลที่ 1
272932

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
538983

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
472871

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
57

รางวัลละ 1,000 บาท

ติดตามเราจากช่องทางอื่นๆ